• Tên sản phẩm: VERSIWEB 2440 x 6100 x 100mm
  Tên sản phẩm: VERSIWEB 2440 x 6100 x 200mmGiá : Liên hệ
  Quy cách: 2440 x 6100 x 200mm
  Lưới trồng cây trên triền dốc, chống sạt lở, chống lún.
   
  VersiWeb là lưới địa tổng hợp bằng nhựa, được liên kết chắc chắn bởi các ô hình thoi 3 chiều (3D), có những lỗ nhỏ nằm ngang trên vách, cấu trúc như tổ ong. Khi trải lên triền dốc, triền núi, hoặc trên bề mặt có độ dốc cao và đổ đất lên trên, mỗi ô tổ ong sẽ giữ chặt một lượng đất nhất định và hạn chế khả năng sạt lở. Rể cây phát triển theo các chiều ngang và dọc sẽ đâm xuyên qua các lỗ ngang và dọc, bám chắc vào vỉ, tạo nên những liên kết chắc chắn nên hiện tượng sạt lở sẽ không còn
 • Tên sản phẩm: VERSIWEB 2440 x 6100 x 150mm
  Tên sản phẩm: VERSIWEB 2440 x 6100 x 200mmGiá : Liên hệ
  Quy cách: 2440 x 6100 x 200mm
  Lưới trồng cây trên triền dốc, chống sạt lở, chống lún.
   
  VersiWeb là lưới địa tổng hợp bằng nhựa, được liên kết chắc chắn bởi các ô hình thoi 3 chiều (3D), có những lỗ nhỏ nằm ngang trên vách, cấu trúc như tổ ong. Khi trải lên triền dốc, triền núi, hoặc trên bề mặt có độ dốc cao và đổ đất lên trên, mỗi ô tổ ong sẽ giữ chặt một lượng đất nhất định và hạn chế khả năng sạt lở. Rể cây phát triển theo các chiều ngang và dọc sẽ đâm xuyên qua các lỗ ngang và dọc, bám chắc vào vỉ, tạo nên những liên kết chắc chắn nên hiện tượng sạt lở sẽ không còn
 • Tên sản phẩm: VERSIWEB 2440 x 6100 x 200mm
  Tên sản phẩm: VERSIWEB 2440 x 6100 x 200mmGiá : Liên hệ
  Quy cách: 2440 x 6100 x 200mm
  Lưới trồng cây trên triền dốc, chống sạt lở, chống lún.
   
  VersiWeb là lưới địa tổng hợp bằng nhựa, được liên kết chắc chắn bởi các ô hình thoi 3 chiều (3D), có những lỗ nhỏ nằm ngang trên vách, cấu trúc như tổ ong. Khi trải lên triền dốc, triền núi, hoặc trên bề mặt có độ dốc cao và đổ đất lên trên, mỗi ô tổ ong sẽ giữ chặt một lượng đất nhất định và hạn chế khả năng sạt lở. Rể cây phát triển theo các chiều ngang và dọc sẽ đâm xuyên qua các lỗ ngang và dọc, bám chắc vào vỉ, tạo nên những liên kết chắc chắn nên hiện tượng sạt lở sẽ không còn
 • Tên sản phẩm: VERSIWEB 2440 x 6100 x 75mm
  Tên sản phẩm: VERSIWEB 2440 x 6100 x 200mmGiá : Liên hệ
  Quy cách: 2440 x 6100 x 200mm
  Lưới trồng cây trên triền dốc, chống sạt lở, chống lún.
   
  VersiWeb là lưới địa tổng hợp bằng nhựa, được liên kết chắc chắn bởi các ô hình thoi 3 chiều (3D), có những lỗ nhỏ nằm ngang trên vách, cấu trúc như tổ ong. Khi trải lên triền dốc, triền núi, hoặc trên bề mặt có độ dốc cao và đổ đất lên trên, mỗi ô tổ ong sẽ giữ chặt một lượng đất nhất định và hạn chế khả năng sạt lở. Rể cây phát triển theo các chiều ngang và dọc sẽ đâm xuyên qua các lỗ ngang và dọc, bám chắc vào vỉ, tạo nên những liên kết chắc chắn nên hiện tượng sạt lở sẽ không còn
 • VERSIWEB 2440 x 6100 x 50mm
  Tên sản phẩm: VERSIWEB 2440 x 6100 x 200mmGiá : Liên hệ
  Quy cách: 2440 x 6100 x 200mm
  Lưới trồng cây trên triền dốc, chống sạt lở, chống lún.
   
  VersiWeb là lưới địa tổng hợp bằng nhựa, được liên kết chắc chắn bởi các ô hình thoi 3 chiều (3D), có những lỗ nhỏ nằm ngang trên vách, cấu trúc như tổ ong. Khi trải lên triền dốc, triền núi, hoặc trên bề mặt có độ dốc cao và đổ đất lên trên, mỗi ô tổ ong sẽ giữ chặt một lượng đất nhất định và hạn chế khả năng sạt lở. Rể cây phát triển theo các chiều ngang và dọc sẽ đâm xuyên qua các lỗ ngang và dọc, bám chắc vào vỉ, tạo nên những liên kết chắc chắn nên hiện tượng sạt lở sẽ không còn
My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories