• DELTA MS DRAIN 30.000 x 2000mm
  Tên sản phẩm: DELTA MS DRAIN 30.000 x 2000mm  Giá : Liên hệ
  Quy cách:30.000 x 2.000 x dày 4mm / Cuộn
  Vỉ nhựa thoát nước kích thước 30.000 x 2.000 x dày 4mm / Cuộn
   
  Có lớp vải địa lọc đất, thi công lắp đặt chống ẩm, chống thấm cho tường tầng hầm, hồ nước, bể nước thải, cấu trúc ngầm.
 • DELTA MS ISPM 20.000 x 2000mm
  Giá : Liên hệ
  Quy cách: 20.000 x 2.000 x dày 8mm / Cuộn
  Vỉ nhựa thoát nước kích thước 20.000 x 2.000 x dày 8mm / Cuộn.
   
  Thi công lắp đặt chống ẩm, chống thấm cho tường tầng hầm, hồ nước, bể nước thải, cấu trúc ngầm.
 • DELTA NB ISPM 20.000 x 2000
  Giá : Liên hệ
  Quy cách: 20.000 x 2.000 x dày 8mm / Cuộn
  Vỉ nhựa thoát nước kích thước 20.000 x 2.000 x dày 8mm / Cuộn.
   
  Thi công lắp đặt chống ẩm, chống thấm cho tường tầng hầm, hồ nước, bể nước thải, cấu trúc ngầm.
 • DELTA NP DRAIN ISPM 20.000 x 2000
  Giá : Liên hệ
  Quy cách:20.000 x 2.000 x dày 8mm / Cuộn
  Vỉ nhựa thoát nước kích thước 20.000 x 2.000 x dày 8mm / Cuộn.
   
  Thi công lắp đặt chống ẩm, chống thấm cho tường tầng hầm, hồ nước, bể nước thải, cấu trúc ngầm.
   
  Có lớp vải địa lọc đất, có thể thi công lắp đặt cho sàn & chân tường mái sân vườn, bồn hoa,…
 • DELTA TERRAXX 12.500 x 2400mm
  Giá : Liên hệ
  Quy cách:12.500 x 2.400 x dày 9mm / Cuộn
  Vỉ nhựa thoát nước kích thước 12.500 x 2.400 x dày 9mm / Cuộn.
   
  Thi công lắp đặt chống ẩm, chống thấm cho tường tầng hầm, hồ nước, bể nước thải, cấu trúc ngầm.
   
  Có lớp vải địa lọc đất, có thể thi công lắp đặt cho sàn & chân tường mái sân vườn, bồn hoa,…
My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories